Chức năng và Nhiệm vụ

1. Chức năng

- Thực hiện công tác tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghê, kinh tế,... phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường thông qua :

+ Hệ thống các kho tài liệu mở

+ Hệ thống cở sở dữ liệu điện tử

+ Hệ thống mạng thông tin nội bộ được kết nối để truy cập, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin qua mạng internet.

-  Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm.

-  Liên kết với các thư viện, các trung tâm thông tin của Đại học Đà nẵng, các thư viện trong và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin, tổ chức các địch vụ về thông tin tư liệu hệu quả và chất lượng.

2. Nhiệm vụ

Đang cập nhật . . .