DHBK

Liên hệ

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ :

54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại :

(+84.0236) 3842308

Email :  

tchc.dhbk@dut.udn.vn

Fax :

(+84.0236) 3842771

Website :

http://dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC