Đội ngũ cán bộ

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Điện thoại: (0236 )3735906 – Email: tthl-tt@dut.udn.vn

1

Lê Phước Cường

TS. GĐ Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại CQ: (0236)3738393

Điện thoại DĐ: 0935.140.685

Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

2

Nguyễn Thị Dung

Bí thư chi bộ, chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0983.190.599

Email: dungnt@dut.udn.vn

 

3

Hoàng Thị Nhung

Văn thư, Tổ phó tổ Nghiệp vụ

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0985.320.099

Email: htnhung@dut.udn.vn

 

4

Nguyễn Quang Trung

Kỹ sư. Cơ điện

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0935.474.992

Email: trungqn@dut.udn.vn

 

Bộ phận Truyền thông - Điện thoại: (0236)3738393 – Email:

1

Nguyễn Thị Phượng

Kỹ sư

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điện thoại DĐ: 0907.753.863

Email: ntphuong@dut.udn.vn

 

2

Tôn Thất Minh Mẫn

Kỹ sư

Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Điện thoại CQ: (0236)3735.908

Điên thoại DĐ: 0905.231.130

Email: ttmman@dut.udn.vn

 

3

Võ Thị Thu Hương

Thư viện viên, UV Công đoàn Bộ phận

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điên thoại DĐ: 0989.078.088

Email: vtthuong@dut.udn.vn

 

4

 

Nguyễn Thị Xuân Tươi

Chuyên viên

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điên thoại DĐ: 0934.858.417

Email: ntxuantuoi@dut.udn.vn

 

Bộ phận Nghiệp vụ

1

Phan Thị Hà Thanh

Ths. Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ

Điện thoại CQ: (0236)3735.907

Điên thoại DĐ: 0914.018.240

Email: pththanh@dut.udn.vn

 

2

Hoàng Thị Nhung

Văn thư, Tổ phó tổ Nghiệp vụ

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0985.320.099

Email: htnhung@dut.udn.vn

 

3

Nguyễn Thị Dung

Bí thư chi bộ, chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0983.190599

Email: dungnt@dut.udn.vn

 

4

Trần Thị Quý Dung

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0925.346.064

Email: ttqdung@dut.udn.vn

 

5

Nguyễn Thị Mai Hà

Cán sự

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0932.567.549

Email: ntmha@dut.udn.vn

 

6

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0905.857.281

Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

7

Hoàng Thị Thu Sương

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0905.812.822

Email: httsuong@dut.udn.vn  

 

8

Đặng Ngọc Tuấn

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0983.077.011

Email: dntuan@dut.udn.vn

 

Bộ phận Bảo vệ

1

Mai Thanh Bình

Bảo vệ

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0122.442.4003

Email:mtbinh@dut.udn.vn

 

2

Trần Thanh Sơn

Bảo vệ

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0941.296.219

Email:tthanhson@dut.udn.vn

 

Bộ phận Vệ sinh

1

 

Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0932.485.466

Email: ltkngan@dut.udn.vn

 

2

 

Lê Thị Kim Oanh

Nhân viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0126.6599.575

Email:

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC