DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

16/07/2018

07h00 - 17h00

Thi Đánh giá “Chuẩn tiếng Anh đầu khóa” cho sinh viên Chương trình tiên tiến khóa 2017 (Sáng từ 07h00, Chiều từ 13h30)

Ban coi thi và các CBVC được điều động

Khu C

Trưởng Ban coi thi

 

08h00

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy.

- Ban lãnh đạo Khoa XDTL-TĐ;

- Tất cả các giảng viên của Khoa;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp Ngành KTXDCTT;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Khoa

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.

Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch CĐ ĐHĐN

 

08h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

08h00 - 09h00

Họp lập kế hoạch Tự đánh giá và Đánh giá ngoài AUN-QA cho 02 CTĐT "KT Môi trường" và "KT Công trình Xây dựng"

- Phó Hiệu Trưởng phụ trách ĐT&ĐBCL;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT: Trưởng phòng, Chuyên viên phụ trách KĐCL;

- Khoa MT, XD DD&CN: Đại diện Lãnh đạo Khoa phụ trách ĐBCL; Cán bộ được Khoa phân công chuyên trách Tự đánh giá CTĐT.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐT&ĐBCL

 

08h00 - 11h30

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

- Ban lãnh đạo và Trưởng Bộ môn của Khoa ĐTVT;

- Các giảng viên của Khoa;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp ngành CTĐT CLC;

- Đại diện sinh viên các lớp CTĐT CLC.

VP Khoa ĐTVT

Ban lãnh đạo Khoa

 

09h00 - 10h00

Họp thảo luận kế hoạch tổ chức Hội thảo "Thiết kế đề cương chi tiết học phần" theo Kế hoạch 564 phát tiển CTĐT CLC

- Phó Hiệu Trưởng phụ trách ĐT&ĐBCL;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách CLC, Chuyên viên phụ trách KĐCL.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐT&ĐBCL

 

10h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

13h00

Trao đổi về việc tiếp nhận sinh viên khoa Môi trường sang thực tập tại công ty EIKOH INDUSTRY Co., Ltd.

- Ban chủ nhiệm khoa Môi trường;

- Hai Tổ trưởng Bộ môn và các thầy, cô có quan tâm tham dự;

- Giám đốc công ty EIKOH INDUSTRY Co., Ltd; và Thư ký.

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa

 

13h00 - 17h00

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp thành phố Đà Nẵng: Nghiên cứu sử dụng bột đá phế thải Non Nước để chế tạo vật liệu Composite. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

- Các thành viên hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KHCN và HTQT;

- Chủ nhiệm đề tài và các Thanh viên ban chủ nhiệm đề tài;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm;

- Các đại biểu khách mời.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Theo Quyết định số 2013/QĐ-ĐHĐN ngày 14/6/2018 của GĐ ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 3

17/07/2018

08h00

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT Chất lượng cao ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông.

- Ban chủ nhiệm khoa XDCĐ;

- Tổ xây dựng CTĐT Chất lượng cao ngành KTXD CTGT;

- Toàn thể Giảng viên khoa XDCĐ;

- Đại diện doanh nghiệp được mời tham gia khảo sát;

- Đại diện Cựu sinh viên được mời tham gia khảo sát;

- Đại diện Sinh viên được mời tham gia khảo sát;

Phòng Hội thảo khu E

Lãnh đạo khoa XDCĐ

 

08h00

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC Ngành Kỹ thuật Điện

- Ban lãnh đạo Khoa Điện;

- Tất cả các giảng viên của Khoa tham gia giảng dạy ngành KTĐ;

- Mời các giảng viên ngoài Khoa/ Trường tham gia giảng dạy;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp ngành KTĐ;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp KTĐ.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo khoa Điện

 

08h00

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

- Tất cả các giảng viên của Khoa tham gia giảng dạy;

- Mời các giảng viên ngoài Khoa/ Trường có giảng dạy;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp.

Phòng họp khu A

Lãnh đạo khoa Điện

 

08h00

Báo cáo chuyên đề của NCS. Huỳnh Tấn Tiến, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Theo QĐ số 1121/QĐ-ĐHBK, ngày 12/7/2018

Chuyên đề A136

Trưởng Tiểu ban

 

09h00 - 10h30

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC ngành Kinh tế Xây dựng.

- Ban lãnh đạo Khoa Quản lý Dự án;

- Tất cả các giảng viên của Khoa có tham gia giảng dạy KTXD;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp ngành KTXD;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp KTXD.

Phòng A305 – Khoa QLDA

Trưởng Khoa Khoa QLDA

 

09h00 - 17h00

Seminar khoa học của GV và SV đại học Northeasten University Boston, Hoa kỳ

- Lãnh đạo TTHL&TT;

- Lãnh đạo khoa Cơ khí;

- GV và SV ĐH Northeasten University Boston, Hoa kỳ;

- SV khoa Cơ khí.

P.305 TTHL&TT

Lãnh đạo TTHL &TT và Khoa Cơ khí

 

10h00

Báo cáo chuyên đề của NCS. Nguyễn Quang Trung, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Theo QĐ số 1123/QĐ-ĐHBK, ngày 12/7/2018

Chuyên đề A136

Trưởng Tiểu ban

 

Thứ 4

18/07/2018

14h30

Hội thảo lấy ý kiến Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CLC Ngành Kỹ thuật Môi trường.

- Ban lãnh đạo Khoa Môi trường;

- Tất cả các giảng viên của Khoa;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp Kỹ thuật Môi trường.

Phòng họp khu A

Ban chủ nhiệm Khoa

 

Thứ 5

19/07/2018

      

Thứ 6

20/07/2018

 

Seminar khoa học của GV và SV đại học Northeasten University Boston, Hoa kỳ

- Lãnh đạo TTHL&TT;

- Lãnh đạo khoa Cơ khí;

- GV và SV ĐH Northeasten University Boston, Hoa kỳ;

- SV khoa Cơ khí.

P.305 TTHL&TT

Lãnh đạo TTHL &TT và Khoa Cơ khí

 

08h30

Hội thảo xây dựng "Mục tiêu và chuẩn đầu ra" chương trình đào tạo CLC Ngành Kiến trúc

- Ban lãnh đạo Khoa Kiến trúc;

- Đại diện doanh nghiệp sử dụng lao động;

- Tất cả các giảng viên của Khoa Kiến trúc;

- Thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp ngành Kiến trúc;

- Cựu sinh viên, Đại diện sinh viên các lớp Kiến trúc.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

 

Thứ 7

21/07/2018

      

Chủ nhật

22/07/2018