DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

19/03/2018

08h00

Tiếp TS. Steven T.Duke – Trợ lý Phó Hiệu trưởng về chiến lược toàn cầu và sáng kiến quốc tế, Đại học Nebraska, Hoa Kỳ

- ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

08h00

Làm việc với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đại diện BGH;

- Thanh tra Bộ GD&ĐT

Phòng khách khu A

Phó HT TS. Phan Minh Đức

 

08h30 - 10h30

Khoa XDCĐ tổ chức seminar cấp Khoa về 02 đề cương chi tiết học phần tự chọn trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông:;Học phần "Khí động học trong công trình cầu" - Người trình bày: TS. Võ Duy Hùng; Học phần "Dao động kỹ thuật công trình xây dựng" - Người trình bày: TS. Hoàng Trọng Lâm

- Lãnh đạo Bộ môn Cầu hầm;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Cán bộ & Giảng viên khoa XDCĐ

Văn phòng Khoa XDCĐ A317

Khoa XDCĐ

 

10h00

TS.Steven T.Duke làm việc với Trường Đại học Bách khoa

- Đại diện: BGH;

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT.

Phòng họp khu A

Đại diện BGH Trường ĐHBK

 

10h00

Khoa Điện tổ chức Seminar cấp khoa "Giới thiệu Hệ thống quản lý học học tập (LMS) cho lớp học Flipped Classroom"; Người báo cáo: TS. Ngô Đình Thanh

- Lãnh đạo Khoa Điện;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Cán bộ & Giảng viên khoa Điện

Văn phòng khoa Điện

Trưởng khoa Điện

 

14h00

Họp Tổ xây dựng Đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Theo QĐ số 436/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN - PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

15h00

Khoa Môi trường tổ chức seminar với chủ đề: “Thiết kế và chế tạo thùng rác xử lý rác hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura compost”. Người trình bày: TS. Lê Thị Xuân Thùy

- Lãnh đạo Khoa Môi trường;

- Cán bộ, Giảng viên khoa Môi trường và sinh viên có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN và HTQT

Văn phòng Khoa Môi trường

Lãnh đạo Khoa Môi trường

x

15h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2018

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Trưởng Ban CTHSSV; Trưởng, Phó ban Ban ĐT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV).

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

16h00 - 17h00

Nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp Cơ sở "Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng đất bán cứng chịu lực cho móng nhà cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng", mã số T2017-02-103, do TS. Đỗ Hữu Đạo làm chủ nhiệm đề tài

- Theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHBK;

- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa XDCĐ A317

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHBK

 

Thứ 3

20/03/2018

08h00

Phổ biến kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa năm học 2017-2018 cho cán bộ lớp

- Đại diện Lãnh đạo phòng Công tác sinh viên;

- Sinh viên theo thông báo triệu tập số: 107/TB-ĐHBK-CTSV ngày 15 tháng 3 năm 2018

Hội trường F

Phòng Công tác sinh viên

 

08h00 - 10h00

- Tư vấn viết tiêu chuẩn 5 SAR AUN-QA.

- Tổ tư vấn: thành viên phụ trách;

- Trưởng chương trình, Trưởng ban thư ký SAR, thành viên phụ trách tiêu chuẩn (3 CTĐT đánh giá tháng 10).

Phòng làm việc PHT TS. Phan Minh Đức

PHT TS. Phan Minh Đức

 

08h30

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2018 (bổ sung)

Theo Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở của Hiệu trưởng Trường ĐHBK

Phòng họp Khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu xác định hệ số động lực trong cầu dây văng (CDV) do hoạt tải gây ra bằng phương pháp số và đo đạc thực nghiệm áp dụng cho các công trình cầu ở thành phố”, Mã số: B2016-ĐNA- 09.

- Theo QĐ số 411/QĐ-BGDĐT, ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00

Thẩm định để án mở ngành trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo QĐ số 815/QĐ-ĐHĐN ngày 12/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

09h30

Xét duyệt kế hoạch CSVC của các Khoa, Phòng; Trung tâm HL&TT năm 2018.

- Hiệu trưởng;

- Đại diện lãnh đạo (phụ trách CSVC) các đơn vị;

- Lãnh đạo Phòng CSVC.

Phòng khách Khu A

Hiệu trưởng

 

10h00 - 11h30

- Tư vấn tổ chức cơ sở dữ liệu minh chứng.

- Tổ tư vấn: thành viên phụ trách;

- Chuyên viên phòng KT&ĐBCLGD, PĐT;

- Thành viên phụ trách biên tập tổng thể & hoàn thiện SAR; Trưởng ban thư ký SAR (3 CTĐT đánh giá tháng 10).

Phòng làm việc PHT TS. Phan Minh Đức

PHT TS. Phan Minh Đức

 

13h30 - 15h00

- Tư vấn viết tiêu chuẩn 6 SAR AUN-QA.

- Tổ tư vấn: thành viên phụ trách;

- Trưởng chương trình, Trưởng ban thư ký SAR, thành viên phụ trách tiêu chuẩn (3 CTĐT đánh giá tháng 10).

Phòng làm việc PHT TS. Phan Minh Đức

PHT TS. Phan Minh Đức

 

14h00

Họp bàn công tác phối hợp với viện DNIIT tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ hoạt động Smart Campus

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Lãnh đạo Viện DNIIT (TS Nguyễn Thị Anh Thư, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân);

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Mời TS Lê Quốc Huy

Phòng A212

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

x

14h00

BGH làm việc với Công ty Axon Active về kế hoạch tổ chức sự kiện DevDay tại trường ĐHBK

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng TCHC, Phòng CSVC;

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Lãnh đạo Công ty Axon Active.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

14h00 - 15h30

Họp triển khai công tác Truyền thông năm 2018

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng;

- Cán bộ phụ trách Truyền thông của các đơn vị Khoa, Phòng.

Phòng họp Khu A

Phó Hiệu trưởng- PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

 

15h00 - 16h30

- Tư vấn viết tiêu chuẩn 7 SAR AUN-QA.

- Tổ tư vấn: thành viên phụ trách;

- Trưởng chương trình, Trưởng ban thư ký SAR, thành viên phụ trách tiêu chuẩn (3 CTĐT đánh giá tháng 10).

Phòng làm việc PHT TS. Phan Minh Đức

PHT TS. Phan Minh Đức

 

15h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2018

- Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Cán bộ chuyên trách (đ/c Trần Phước Sơn – Chuyên viên Ban TCCB); Trung đội trưởng (B Trưởng), Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;

- Khách mời.

Phòng 8013 Khu B 41 Lê Duẩn

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

 

16h00

Họp đánh giá bài dự thi cuộc thi “Ý tưởng thiết kế - Phòng truyền thống Đại học Đà Nẵng”

Ban Giám khảo cuộc thi theo Quyết định số 15QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 9/01/2018

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi

 

16h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 4

21/03/2018

13h30 - 15h00

Họp thảo luận phát triển CTĐT CLC theo chuẩn ABET

- Phó Hiệu Trưởng phụ trách ĐT&ĐBCL;

- Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD: Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng

Phòng họp khu A

Phó HT TS. Phan Minh Đức

 

14h00

Đại học Đà Nẵng làm việc với Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; Ban PC&TĐ;

- Ban Thi đua, Khen thưởng TPĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

15h30

Họp Hội đồng thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, ĐHĐN

- Theo QĐ số 708/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 5

22/03/2018

08h00 - 11h30

Hội thảo kỹ năng mềm và Tuyển dụng thực tập sinh của Công ty TNHH Decathlon Việt Nam (QL chất lượng sản xuất và QL cung ứng sản xuất) với ngành Quản lý Công nghiệp.

- BCN Khoa Quản lý Dự án;

- Bộ môn Quản lý Công nghiệp;

- Giảng viên và Sinh viên Khoa QLDA

Hội Trường F

Trưởng Khoa - Khoa QLDA

 

10h15

Tiếp Lãnh đạo Công ty ASTI (Nhật bản) đến thăm và làm việc với Nhà trường

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Lãnh đạo Công ty ASTI

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

x

14h00 - 15h30

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức, viên chức, có nhu cầu.

Phòng 206 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

14h00 - 16h00

Tư vấn viết SAR AUN-QA ;

- Tiêu chuẩn 8: 14h00 - 15h00;

- Tiêu chuẩn 9: 15h00 - 16h00

- Tổ tư vấn AUN-QA ;

- Khoa KT, QLDA, XDCĐ: Đại diện lãnh đạo Khoa; Thành viên Nhóm chuyên trách viết SAR TC 8, TC 9

Phòng seminar TTHL&TT

Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

 

16h00

PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ làm việc với Đoàn Thanh niên và Ban Công tác HSSV ĐHĐN về hoạt động Đoàn và công tác sinh viên trong thời gian tới

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Thường trực Đoàn; Đại diện: Ban CTHSSV, Ban KHTC;

- Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 6

23/03/2018

09h00 - 11h00

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tổ chức Seminar khoa học: "Biogeochemical functioning, Phosphorus retention and Internal loading in reservoirs using Numerical Modelling"; Người báo cáo: TS. Đoàn Thụy Kim Phương.

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Cán bộ, giảng viên các đơn vị khác có quan tâm.

Phòng họp Khoa XDTL-TĐ

BLĐ Khoa

 

13h30

BGH làm việc với Công ty IF (Nhật Bản) về kế hoạch tổ chức sự kiện công nghệ dotFes tại trường ĐHBK

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng TCHC, Phòng CSVC;

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Đại diện Công ty IF.

Phòng họp Khoa XDTL-TĐ

Phó Hiệu trưởng- PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

 

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của phức tạo thành từ Cyclodextrin kết hợp với polymer sinh học dùng làm chất mang thuốc điều trị ung thư”,Mã số: B2016-ĐNA- 06

- Theo QĐ số 409/QĐ-BGDĐT, ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 7

24/03/2018

07h00 - 11h00

Chung kết cuộc thi SVNCKH cấp Đoàn Trường (Báo cáo và triễn lãm mô hình).

- Các thành viên theo quyết định của hội đồng;

- 15 nhóm đề tài lọt vào chung kết;

- Ban tổ chức cuộc thi;

- Các sinh viên quan tâm..

Phòng khách khu A (triển lãm phía trước phòng bảo vệ)

Đoàn Thanh Niên

 

08h00

Workshop chủ đề: “React Native – Xu thế mới cho lập trình di động”

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Công ty Softech;

- Sinh viên Khoa CNTT;

Phòng Hội thảo E

Lãnh đạo Khoa CNTT

 

08h00 - 09h30

Đánh giá ngoài nội bộ AUN-QA: Phiên phỏng vấn chung cán bộ phục vụ thuộc các Đơn vị chức năng

- Đoàn ĐGN nội bộ AUN-QA;

- Cán bộ phục vụ theo danh sách phỏng vấn thuộc: Các Phòng ĐT, CTSV, KT&ĐBCLGD, KHCN&HTQT, TC-HC, CSVC, KH-TC; Tổ CNTT; TT HL&TT, TT HTSV&QHDN, TT TDTT, KTX.

Phòng 2.1, TT HL&TT

Đoàn ĐGN Nội bộ AUN-QA

 

08h00 - 17h00

Tập đoàn Willtec phối hợp với Công ty Cổ phần Seta tổ Hội thảo "Cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Bách khoa"

- Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Willtec;

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Seta Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên;

- Sinh viên đăng ký tham dự;

- Sinh viên, cựu sinh viên có quan tâm;

Phòng Hội thảo E

Phòng Công tác sinh viên

 

09h30 - 12h00

Đánh giá ngoài nội bộ: Khảo sát thực địa các khu vực theo kế hoạch ĐGN AUN-QA cho 04 CTĐT CNTT, Đ-ĐT, ĐT-VT, KTDK.

- Đoàn ĐGN nội bộ AUN-QA;

- Phòng CSVC, TCHC: Đại diện lãnh đạo Phòng, Chuyên viên (tham gia cùng đoàn);

- Khoa CNTT, Điện, ĐTVT, Hóa: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Cán bộ phục vụ phụ trách trực tại Văn phòng; Phòng Thí nghiệm; Khu tự học, nghiên cứu ;

- TT HL&TT, TT HTSV&QHDN, KTX, TT TDTT: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Cán bộ phụ trách trực tại đơn vị.

Khu vực khảo sát theo chương trình ĐGN

Đoàn ĐGN Nội bộ AUN-QA

 

Chủ nhật

25/03/2018

07h00 - 09h00

Lễ kỉ niệm 87 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2018)

- BCH Đoàn TN;

- BCH Hội SV;

- Các LCĐ

Hội Trường khu F

Đoàn Thanh Niên

 

07h00 - 11h30

Tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại Quảng Nam

Tổ tư vấn tuyển sinh: ĐHĐN, các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa trực thuộc.

Tp.Tam Kỳ

Đại học Đà Nẵng

 

07h00 - 17h00

Lễ kỉ niệm 87 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2018): Ngày hội văn hóa -Dân gian năm 2018

- BCH Đoàn TN;

- BCH Hội SV;

- Các LCĐ

Sân trước Khu F

Hội Sinh Viên

 

07h30

Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

- BCH Đoàn ĐHĐN;

- ĐVTN được triệu tập theo Kế hoạch số 13KH/ĐHĐN-ĐTN ngày12/3/2018;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

 

09h00

Lễ kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

- BCH Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN;

- BCH các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc;

- ĐVTN được điều động theo TTTT số 08TTTT/ĐTNCQ ngày 14/3/2018 của BTV Đoàn Cơ quan ĐHĐN;

- Khách mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư ĐTN Cơ quan ĐHĐN

 

13h00 - 17h00

Tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại Quảng Ngãi

Tổ tư vấn tuyển sinh: ĐHĐN, các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa trực thuộc.

Tp.Quảng Ngãi

Đại học Đà Nẵng