Thông tin liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3740718

ttpc.dhbk@dut.udn.vn

Membership Membership:
Latest New User Latest: Khoa Cơ khí Giao thông Admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 12

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now: