DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

22/05/2017

08h00 - 11h00

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tổ chức Seminar Khoa học;

- CĐ1: “Xây dựng các kịch bản vận hành tối ưu các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015-2030”. Người báo cáo: NCS. Ngô Văn Dũng;

- CĐ2: “Tổng quan về Co ngót tự sinh và co ngót hóa học trong bê tông non tuổi và nghiên cứu phương pháp xác định”. Người báo cáo: TS. Nguyễn Văn Hướng & KS. Phạm Lý Triều.

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Cán bộ, giảng viên các đơn vị khác có quan tâm;

- Công ty Cổ phần Hóa chất Hoa Sen Chi Nhánh Đà Nẵng.

Phòng họp Khoa XDTL-TĐ

Lãnh đạo Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

 

09h00 - 11h00

Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh tổ chức Seminar khoa học cấp khoa;

- CĐ1: “Nghiên cứu thiết kế mô hình thí nghiệm cấp đông trường điện từ”. Người báo cáo: NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh;

- CĐ2: “Tính toán thời gian đông lạnh thực phẩm”. Người báo cáo: NCS. Hoàng Minh Tuấn

- Lãnh đạo Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh;

- Giảng viên CN Nhiệt - Điện lạnh và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên khoa CN Nhiệt- Điện lạnh có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT

Văn phòng khoa CN Nhiệt - Điện lạnh

Lãnh đạo khoa CN Nhiệt - Điện lạnh

 

13h30 - 15h00

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Seminar khoa học cấp khoa: “Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ”. Người báo cáo: NCS Phan Thị Lệ Thuyền

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Đại diện Phòng KHCN & HTQT;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm

Phòng A136

Lãnh đạo khoa CNTT

 

15h00 - 16h30

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Seminar khoa học cấp khoa: “Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lưới”. Người báo cáo: NCS Lê Thị Thu Nga

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Đại diện Phòng KHCN & HTQT;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm

Phòng A136

Lãnh đạo khoa CNTT

 

15h30

Họp triển khai hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc ĐHĐN

- Theo Quyết định số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa SPKT;

- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: TCHC, ĐT, KH&HTQT.

Phòng họp 1 Khu A41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 3

23/05/2017

08h00 - 16h00

Phỏng vấn tuyến dụng của công ty BM Windows - Coteccons

- Đại diện công ty BM Windows;

- Các sinh viên tham gia phỏng vấn

Văn phòng Bộ môn Thi công, Khoa Xây dựng DD&CN

Lãnh đạo khoa XDDDCN

 

14h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN

 

15h00

Họp bàn về hệ thống quản lý nhân sự (HRM)

- ĐHĐN: Lãnh đạo Ban TCCB, Chuyên viên phụ trách;

- Các CSGDĐHTV: Trưởng Phòng TCHC, Chuyên viên phụ trách;

- Mời Trung tâm SDC: ThS. Trịnh Công Duy, KS. Trần Nguyễn Việt Hùng.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban TCCB

 

15h30

Họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch HSSV Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2017

Theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Chỉ đạo

 

Thứ 4

24/05/2017

08h30 - 11h00

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tổ chức Seminar khoa học;

- CĐ1: “Đánh giá ảnh hưởng nguồn nước phía thượng lưu hệ thống sông Vu Gia Bồn theo kịch bản BĐKH RCP 4.5”. Người Báo cáo: TS. Tô Thúy Nga;

- CĐ2: “Đánh giá hiệu quả việc vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực Vu Gia Thu Bồn theo quy trình vận hành liên hồ chứa 1537”. Người Báo cáo: TS. Tô Thúy Nga;

- CĐ3: “Báo cáo xâm nhập mặn vùng hạ lưu Sông Thu Bồn khi ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa và biến đổi khí hậu”. Người báo cáo: TS Lê Hùng.

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Cán bộ, giảng viên các đơn vị khác có quan tâm;

- Đại diện Sở KHCN Đà Nẵng;

- Đại diện Sở NN và PTNT Đà Nẵng;

- Công ty cấp thoát nước Đà Nẵng;

- Các chuyên gia khách mời.

Phòng họp Khoa XDTL-TĐ

Lãnh đạo Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

 

09h00 - 11h00

Khoa Cơ khí tổ chức Seminar khoa học cấp khoa;

- CĐ1: “Mô hình lý thuyết điều khiển tốc độ của động cơ thủy lực”. Người báo cáo: NCS Trần Ngọc Hải;

- CĐ2: “Vật liệu mới: tiềm năng và ứng dụng”. Người báo cáo: PGS.TS. Đinh Minh Diệm

- Lãnh đạo Khoa Cơ khí;

- Giảng viên khoa Cơ khí và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên, học viên SĐH khoa Cơ khí có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT

Văn phòng khoa Cơ khí

Lãnh đạo khoa Cơ khí

 

13h30 - 15h00

Trình bày ý tưởng xây dựng website Trường; hướng dẫn sử dụng chức năng đăng tin

- Đại diện nhóm xây dựng website;

- Trưởng các phòng/ trung tâm + CBVC sẽ đảm nhận Admin của đơn vị;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo khoa + CBVC là Admin khoa: khoa Nhiệt, khoa Hóa, khoa CKGT;

- Các khoa đã đăng ký tích hợp website của khoa với website Trường;

Phòng họp khu A

Ban Giám hiệu

 

15h30

Họp BCH công đoàn mở rộng (xét cử CBVC thăm quan học tập hè 2017 theo tiêu chuẩn tại CV số 1593/LT-ĐHĐN ngày 9/5/2017)

- BCH công đoàn trường;

- Chủ tịch công đoàn bộ phận

Phòng họp khu A

Chủ tịch Công đoàn

 

17h30 - 20h00

Giao lưu Đối thoại Giảng viên – Sinh viên Khoa Kiến trúc

- Lãnh đạo Khoa Kiến trúc;

- Đại diện Phòng ĐT, Phòng CTSV;

- Cán bộ, Giảng viên Khoa Kiến trúc;

- Sinh viên Khoa Kiến trúc.

Hội trường F

Khoa Kiến trúc

 

Thứ 5

25/05/2017

08h00

Tọa đàm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động”

Theo Công văn số 46/CĐĐHĐN-VP ngày 08/5/2017 của Chủ tịch CĐ ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

09h00 - 10h00

Lễ trao học bổng TOKAI KOGYO năm 2017

- Đại diện Công ty Tokai Kogyo;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Sinh viên được nhận học bổng;

Phòng khách A

Phòng CTSV

 

14h00

Seminar về Đổi mới Hệ thống điện. Người báo cáo: GS.TS. Trần Quốc Tuấn

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo khoa Điện;

- Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT;

- Các khách mời từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Truyền Tải Điện 2;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Điện;

- Sinh viên khoa Điện;

- Cán bộ, Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp khu A

Lãnh đạo Khoa Điện

 

14h00

Đánh giá chuyên đề NCS ngành Khoa học Máy tính

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm

Phòng A136

Lãnh đạo khoa CNTT

 

14h30

Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua

- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, cán bộ Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;

- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng

 

14h30

Thảo luận về chương trình giao lưu sinh viên tại Daegu với đại diện Ban Chính sách Giáo dục và Thanh niên - Ủy ban chính quyền thành phố Daegu, Hàn Quốc

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng ban Phụ trách Ban CTHSSV;

- Trường ĐHBK: ThS. Nguyễn Văn Cả, Phó Trưởng Phòng CTSV;

- Trường ĐHKT: TS. Đặng Hữu Mẫn, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT;

- Trường ĐHNN: ThS. Võ Thùy Trang, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT.

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

18h30

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên khu vực miền Trung

- BTV Đoàn ĐHĐN;

- BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc;

- BTC cuộc thi theo Quyết định số 193QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 17/4/2017;

- ĐVTN được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 05TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 11/5/2017.

Hội trường A Tr ĐHNN

BTC cuộc thi

 

Thứ 6

26/05/2017

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Hoàng Lê Uyên Thục, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

- Theo QĐ số 1339/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/4/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00

Lễ Phong tặng Chức danh Giáo sư danh dự cho TS. Trần Quốc Tuấn, Chuyên gia quốc tế tại CEA-INES, Pháp

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Ban; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng, Phó các Khoa, Viện trực thuộc;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KH&HTQT;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Viện; Ban Chủ nhiệm các Khoa; Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn (không có giờ giảng);

- Đại diện sinh viên: Khoa Điện, Chương trình kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) và các cá nhân có quan tâm;

- Theo Giấy mời.

Hội trường41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

10h30

Lễ trao Học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới (WUS) cho sinh viên xuất sắc ĐHĐN và các trường của khu vực Miền Trung năm học 2016-2017

- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Đại diện lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khu vực Miền Trung (có sinh viên nhận học bổng);

- Các sinh viên được nhận học bổng theo thông báo của Văn phòng Hessen tại Việt Nam.

Phòng 601 Tầng 6 – VNUK 158A Lê Lợi

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Lâm Tùng Giang, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

- Theo QĐ số 1340/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/4/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 7

27/05/2017

08h00

Chuyên đề về “Big data Analytics – Phân tích dữ liệu lớn”của NIIT Ấn Độ

- ĐHĐN: Phó GĐ, Lãnh đạo Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Khoa CNTT;

- Trường ĐHSP: Đại diện Khoa Tin học;

- Trường CĐCNTT: Đại diện Khoa CNTT;

- Khoa CNTT: Đại diện Lãnh đạo- Trường CĐCN: Đại diện Lãnh đạo Khoa Điện;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

08h00

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU

- Đoàn Kiểm tra (Thành ủy, UBND TP);

- ĐHĐN: + BTV Đảng ủy; Chánh VP Đảng ủy;+ Ban Giám đốc;+ Phó Viện trưởng Phụ trách Viện VNUK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Khoa Y - Dược; Giám đốc Trung tâm TTHL; + Chánh VP, Trưởng Ban HTQT, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban CTHSSV;+ Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, CT HCCB;

- Các CSGDTV: Bí thư - Hiệu trưởng.

Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng đoàn kiểm tra

 

Chủ nhật

28/05/2017