DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức ngày 05.03.2017

14/04/2017 08:13

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức ngày 05-03-2017 tại Trường Đại học Sư phạm.

Xem kết quả tại đây.

Sinh viên có nhu cầu lấy chứng chỉ liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục từ ngày 17-04 đến ngày 21-04-2017.

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD.