DHBK

Kết quả kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa ngày 26.03.2017

11/04/2017 14:23

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa đợt thi ngày 26.03.2017:

- Kết quả sắp xếp theo số báo danh ().

- Kết quả sắp xếp theo tổng điểm giảm dần ().

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD