DHBK

Ngày Hội văn hóa đọc "Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng"

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/04 - Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/04, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa tổ chức Ngày Hội văn hóa đọc "Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng" từ ngày 17 đến ngày 29/04 năm 2017.