Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin

I. Mục tiêu chung

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đào tạo theo ba chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng và Truyền thông, Hệ thống nhúng.

- Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm: người kỹ sư phải đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển các phần mềm và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế bằng máy tính; đó là khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, triển khai ứng dụng và quản trị các dự án công nghệ thông tin.

- Đối với chuyên ngành Mạng và Truyền thông: người kỹ sư có thể tự thiết kế các hệ thống mạng theo nhu cầu thực tế, phát triển các ứng dụng trên môi trường mạng, thực hiện công tác vận hành và quản trị mạng, đánh giá chất lượng, thực hiện các giải pháp an toàn và bảo mật thông tin nhằm khai thác hiệu quả các hệ thống mạng truyền thông.

- Đối với chuyên ngành Hệ thống nhúng: người kỹ sư được đào tạo để làm việc tối ưu với những bộ vi điều khiển và phần cứng khác nhau, những hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau…để thích ứng cao với cả phần cứng và phần mềm các hệ thống nhúng khác nhau, tiếp cận nhanh sự đa dạng sản phẩm đầu ra của hệ thống nhúng như: y tế, công nghiệp ô tô, tự động hóa, điện tử gia dụng, viễn thông, quốc phòng, hàng không…và lập trình ứng dụng trên điện thoại di động.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có nhân cách hài hòa, tư tưởng phục vụ cộng đồng và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. Kiến thức: Kỹ sư công nghệ thông tin được trang bị các các kiến thức cơ bản về toán, vật lý, các kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên ngành để đảm bảo hoạt động nghề nghiệp và khả năng tự đào tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Kỹ năng

- Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng khảo sát, phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm, các hệ thống mạng truyền thông cũng như các hệ thống nhúng.

- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, tự tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về soạn thảo văn bản, trình bày các báo cáo, giao tiếp với mọi người xung quanh và biết cách tập hợp mọi người cùng tham gia làm việc để giải quyết công việc.

- Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và hoà nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ các thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên…

- Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, quản trị dự án, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

- Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

 III. Đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Thông tin:

- Có kiến thức nền tảng tốt cũng như khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại: máy tính, điện thoại di động, hệ thống nhúng, mạng máy tính.

- Có kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc tối ưu với các hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau, các công nghệ khác nhau, các bộ vi xử lý và phần cứng khác nhau.

- Có tư duy phê phán để nhận biết, phân tích và cải tiến liên tục.

- Có tư duy sáng tạo để luôn tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm mới cả về phần cứng cũng như phần mềm.

- Có khả năng tổ chức và điều hành có hiệu quả trong làm việc nhóm.

- Có khả năng trình bày kết quả và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng, có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học, công nghệ.

- Có khả năng học tập liên tục để tự trang bị, bổ sung thêm những tri thức mới trong bối cảnh thay đổi rất nhanh của lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Có khả năng hiểu biết về xã hội và môi trường.

- Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

IV. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư công nghệ thông tin có thể:

- Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

- Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

Khung chương trình đào tạo  ngành Công nghệ Thông tin


CÁC THÔNG TIN KHÁC